ap-12477
3,700,000,000đ
75 m2
không Xác Định
ap-12335
1,600,000,000đ
61 m2
không Xác Định
AP-12325
1,599,000,000đ
61 m2
Bắc
ap-12282
Thỏa thuận
60 m2
Bắc
ap-12265
Thỏa thuận
102 m2
Bắc
AP-12216
2,800,000,000đ
120 m2
Nam
AP-12145
Thỏa thuận
105 m2
Đông